Dunia
Bumi ini satu
Tapi dunia begitu banyaknya
Sebanyak jumlah manusia
Yang hidup dalam dunianya sendiri-sendiri
Tidak bisakah kita hidup dalam satu dunia?
Walau sekali saja?

Bagi si bahagia dunianya adalah segala-galanya, penuh...
Bagi si sedih dunianya begitu kosong, sendiri...sepi...
Dunia si kaya begitu bercahaya, warni warni...
Dunia si miskin buram, tertekan...
Si kuasa merasa dialah dunia...
Si terhina merasa dirinya kerikil, tersingkir...
Tidak bisakah kita hidup dalam satu dunia?
Berbagi...?
Saling mengerti...?
Walau sekali saja?

Bumi ini bergerak pasti
Tapi dunia mudah berubah
Bahkan runtuh dalam sekejap
Naik turun silih berganti
Itulah dunia, begitulah adanya...
...